top of page

A Jelkő Ház házirendje

Kedves Vendégeink!

Mi azon fáradozunk, hogy Önök pihenésük ideje alatt jól érezhessék magukat náluk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy semmilyen körülmény ne zavarja nyugalmukat. Ha ezen törekvésünk ellenére bármi zavaró tényezőt észlelnek, amivel nincsenek megelégedve, kérjük, haladéktalanul forduljanak bizalommal hozzánk. A szálláshely és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében kérjük, tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonukban sem tennének.

A szálláshely üzemeltetője:

Györfi Zsuzsa

Adószám: 48180959-1-30

NTAK azonosító: MA23082343

Bankszámlaszám: K&H Bank 10403507-86768778-66811009

Ügyelet:

+36 20 239 8939

3300 Eger, Brassói utca 3.

1. Bejelentkezés / Kijelentkezés

A szálláshely a foglalásban megadott határidőtől-határidőig áll a  rendelkezésre. A megbeszélt érkezési vagy távozási időpontban a szálláshely képviselője vagy annak megbízottja mindig a szálláshelyen tartózkodik. A lefoglalt idő előtti elutazása esetén szállásdíjat nem térítünk vissza. A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a Vendégek, melyet a szállásadó előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhet. Rendelet alapján a szálláshelynek kötelezettsége a szálláshelyen megszállók okmányát beolvasni, kérjük ehhez a bejelentkezéskor biztosítsa okmányainak meglétét. A Vendégeink látogatót csak és kizárólag a tulajdonos tudtával, beleegyezésével fogadhatnak.

Érkezéskor a szobát várhatóan 14 órától tudjuk biztosítani, és távozáskor 10 óráig kérjük átadni!
Ingyenes WiFi internet elérést biztosítunk.

Kérem érkezés előtt 15 perccel jelezzen a +36 20 239 8939-es telefonszámon!

 

2. Fizetés

A szállásdíj és az idegenforgalmi adó fizetése legkésőbb a Vendégek érkezéskor történik. Ha valami miatt az Ön által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról, abban az esetben nem tudjuk visszatéríteni a korábban befizetett szállásdíjat. Fizetési módok: készpénz, utalás. Az idegenforgalmi adót kizárólag készpénzben, nyugta ellenében tudunk elfogadni.

3. Ügyelet

A szálláshoz 24 órás ügyeleti szolgáltatás tartozik. Az ügyelet elérhetősége: Györfi Zsuzsa, +36 20 239 8939, Eger, Brassói utca 3.

4. Parkoló használat

A Jelkő házzal szemben több parkolót tudunk biztosítani ingyenesen 30 m-en belül. A csomagok ki. és bepakolása idején is kérjük, hogy a parkolót használják az utca forgalmának biztosítása érdekében. A parkolóban hagyott járműért, a benne hagyott értékekért, elszenvedett vagy okozott károkért felelősséget nem vállalunk.

5. Dohányzás

A dohányzás és a nyílt láng használata az épületen belül szigorúan TILOS! Dohányozni kizárólag csak az udvarban lehet. Kérjük a csikkeket az arra kijelölt hamuzóban/szemetesben helyezzék el.

6. Szobák, berendezési tárgyak használata

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és felszerelését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt, stb. a házból kivinni nem szabad. A bútorokat átrendezni kizárólag a tulajdonos beleegyezésével lehet. Távozáskor a szobákat átnézzük, és az esetleges károk okozása esetén az ebből fakadó költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük. Kérjük, a szobából való távozáskor győződjön meg, hogy a fűtés, villany lekapcsolva vannak, illetve a vízcsapok el vannak zárva. Kérjük, a fűtést csak csukott bejárati ajtónál és zárt ablakoknál használja. Bármilyen meghibásodást észlel, kérjük azonnal, haladéktalanul jelezze a szállásadó felé, hogy a problémát mihamarabb orvosolni tudjuk. Az átadott szobakulcsok elvesztése esetén a Vendég haladéktalanul köteles szólni a tulajdonosnak, illetve az ezzel járó költségeket megtéríteni (ajtó kinyitás, zárcsere stb.).

7. Étkezés

A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, ahol lehetőség van egyszerű ételek elkészítésére. Kérjük, a mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat. Legyenek kedvesek, a szobákban ne étkezzenek, ezt csak a konyhában és az étkezőben tegyék!

Igény esetén reggeli bekészítésére, napi menü rendelésére, tálrendelésre (kiszállítással), félpanziós vacsorára van lehetőség, kérjük, igény esetén keressen elérhetőségeinken!

8. Takarítás

A szobákat a Vendégek tisztán, kitakarítva veszik át. Amennyiben probléma merül fel a tisztasággal kapcsolatban, jelezze a tulajdonosnál, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ottlétük alatt takarítást nem végzünk, csak külön kérésre vagy hosszabb távú tartózkodás esetén hetente egy alkalommal takarítást (ágynemű és törölköző cserévek együtt) végzünk a házban a lakókkal előre egyeztetett időpontban. Kérjük, a vendégházat megfelelő állapotban hagyják kiköltözéskor, ellenkező esetben külön takarítási díjat vagyunk kénytelenek felszámolni, melynek díja 10 000 Ft.

9. Szemételhelyezés, kezelés

A háztartási szemét gyűjtése a vendégház szobáiban, konyhájában, a fürdőszobában illetve a teraszon elhelyezett szemetesekben lehetséges. A szemét összegyűjtéséhez szemeteszsákokat biztosítunk, kérjük a megtelt szemetes zsákot ebben vigyék ki az udvari kukákba. A szemétszállítás Terpesen hétfőnként a reggeli órákban van.

10. Grillezés

A grillsütő készülék szabadon használható, egy alkalomra való faszenet biztosítunk Önöknek. Az ezen kívüli faszén utánpótlás a vendégek feladata.  Ehhez biztosítunk megfelelő tisztító eszközöket. A bográcsozó használatára ugyanez vonatkozik.

11. Tűzvédelem

A tűzvédelmi általános előírásokat minden Vendég köteles betartani.

12. Kapu és a ház bezárása

Napközbeni eltávozáskor, illetve éjszakára kérjük a kaput kulcsra zárni!

13. Szolgáltatások

  • A Vendégek részére a parkoló ingyenes.

  • A wifi használat ingyenes, a router hátulján található 15 számjegyű kód, vagy a QR-kód beolvasásával lehet rá csatlakozni..

  • Háziállat behozatalára a szállásadóval történő előzetes egyeztetés után van csak lehetőség, melynek a napi díja 5000 Ft/éj. Minden esetben kérjük az állat gazdáját, hogy az állattal kapcsolatos igazoló dokumentumot hozza magával, a biztonságát szavatoló egyéb kiegészítő felszereléssel együtt.

14. Egyéb

A szobában felejtett értékeket 2 hónapig áll módunkban megőrizni, s amennyiben jelzik felénk a megadott időponton belül, a megadott címre postázzuk. A Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, és a városi csendrendelet értelmében a vendégházban 22.00 – 08.00 óra között tilos hangoskodni, hangosan zenélni vagy zenét hallgatni. Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések, stb.). A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja.

Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk!

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT – Jelkő Ház

Általános rendelkezések

Györfi Zsuzsa (székhely címe: 3332 Sirok, Ady Endre utca 7. adószám: 48180959-1-30 email: zsuzsa.gyorfi@gmail.com, telefon: +36(20)2398939) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

A szabályzat elérhető az alábbi oldalról:

https://www.jelkohaz.com

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Jelen adatvédelmi szabályozás a Szolgáltató által a 

https://jelkohaz.com

internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon), valamint a telephelyén, mint szálláshelyen alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztatja. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag a szállásadói tevékenységgel összefüggésben értelmezhető.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.4. Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2. Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Györfi Zsuzsa Székhely: 3332 Sirok, Ady Endre utca 7.

3. Adatkezelések

Jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

3.1 Weboldal

A jelkohaz.com weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében, valamint statisztikai célból működnek.

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa  (session: PHPSESSID) jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak _ga, 1P_JAR, ANID, APISID, CONSENT HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, OTZ (Google cookie a Google Maps szolgáltatáshoz) hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) A Google Maps térkép megjelenítésére és hozzákapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges. 1 perc-21 év

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 8. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. További cookie használat, ill. harmadik fél által elhelyezett cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Google Maps használata

Weboldalunkon Google Maps (API) szolgáltatást használunk, amelyet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") szolgáltató biztosít. A Google Maps egy webes szolgáltatás interaktív térképek megjelenítésére, a földrajzi információk vizuális bemutatása érdekében. Már azoknak az oldalaknak a meglátogatásakor is, amelyek kapcsolódnak a Google Maps térképeihez, információk jutnak el a Google USAban található szerverére arról, hogy Ön használta weboldalunkat (pl. az Ön IP-címe) és azt ott tárolják. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy a Google biztosít-e egy olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiókja. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Google szolgáltatásába, akkor adatait közvetlenül a fiókhoz rendelik hozzá.

Ha nem kívánja a profiljához való társítást a Google által, a nyomógomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. a Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett felhasználóknál is) felhasználói profilként tárolja és kiértékeli. Az ilyen kiértékelés különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Google személyre szabott reklám bejátszására, piackutatás és/vagy a weblap igényeknek megfelelő kialakítására irányuló jogos érdeke alapján történik.

Önnek joga van kifogással élni ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, miközben ennek a jognak a gyakorlásához a Google-hoz kell fordulnia. Az USA székhelyű Google LLC a "Privacy Shield" EU-USA Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással rendelkezik, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását. Ha Ön nem ért egyet azzal, hogy a jövőben Google Maps használatának keretein belül az Ön adatait a Google részére átadják, akkor lehetősége van arra, hogy a Google Maps webes szolgáltatását teljes mértékben kiiktassa úgy, hogy böngészőjében kikapcsolja a JavaScript alkalmazását. Ekkor a Google Maps és így ezen a honlapon a térképek megjelenítése nem használható.

A Google felhasználási feltételeiben a https://www.google.hu/intl/hu/policies/terms/regional.html linken tekinthet be, a Google Maps kiegészítő felhasználási feltételeit pedig ezen a linken találja: https://www.google.com/intl/hu_US/help/terms_maps.html.

A Google Maps használatával összefüggő adatvédelemről részletes információt talál a Google honlapján ("Google Privacy Policy"): https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

3.2 Nyilvántartási kötelezettség, idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Név  Lakcím  Születési hely, dátum  Személyi igazolványszám  Érkezés dátuma  Távozás dátuma  Aláírás 2. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (8) bekezdésében előírt - nyilvántartásként meghatározott adattartalmú és formátumú - Idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv vezetése. 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2011. (XII. 16.)

önkormányzati rendeletének megfelelően Terpes Község Önkormányzatának adóhatósága kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

3.3 Számlázás

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Számlázási név  Számlázási cím 2. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása. 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.4 Könyvelési feladatok

. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Név  Lakcím  Születési hely, dátum  Személyi igazolványszám  Érkezés dátuma  Távozás dátuma  Számlázási név  Számlázási cím

2. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: könyvelési feladatok 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és a könyvelő, mint adatfeldolgozó kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

• az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. 7. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges , a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.5 Kapcsolattartás

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:  Név  Telefonszám 2. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti. 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: • az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.2 Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4.3 Könyvelés és bérszámfejtés

4. Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: Könyvelési és bérszámfejtési feladatok 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 8. Az érintett jogai: a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

4.4 Számlázás - online számlázó szoftver használata

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázási feladatok ellátása 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím 4. Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett. 5. Az adatkezelés célja: Számlázási feladatok 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 8. Az érintett jogai: a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

5. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

3. A törléshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

7. Adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az e-mailben történő kapcsolattartás során a személyes adatokat a levelezőrendszer tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a

személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Rendszeres biztonsági adatmentés a tárhely szolgáltatáshoz tartozik.

A személyes adatok tárolása a Bartháné Cziffra Noémi. tulajdonában lévő és kizárólagos használatban álló számítógépeken, telefonon és a tárhelyen történik. A számítógépek és telefon használata jelszó védett. A tárhelyre és a weblap adminisztrációs felületére történő belépés felhasználónévvel és jelszóval lehetséges, amelyet az adatkezelő ismer.

A papír alapú adattárolás tekintetében az adatkezelő kizárólagos használatában lévő határidőnapló szerepel, melyben telefonszámokat tárol, valamint az idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv, melyet illetéktelenektől elzárva tart. A személyes adatokat tartalmazó bejelentő lapok, számlatömbök tárolása szintén zárható helyen történik.

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a z Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak;  a dokumentumokat jól zárható, száraz, vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;  a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;  az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;  az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;

Biztonságos adatátviteli csatornával működtetjük a www.gyulawellnesspanzio.hu weboldalt: SSL tanúsítvánnyal, HTTPS protokoll használattal. HTTPS kapcsolat esetében, ha a felhasználónak személyes adatot kell megadnia adatbeviteli űrlapon keresztül, a felhasználó és a fogadó számítógép közötti kommunikáció egy titkosított csatornán keresztül, speciális kódolással folyik. Így minimálisra tehető az, hogy ezek a személyes információk adathalászat áldozatául essenek.

8. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 9. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

10. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

bottom of page